boek demo

Automatiseer je workflows

Standaardiseer en automatiseer de belangrijkste accounting-processen met onze best-practice templates en versnel zo de compliance-werkzaamheden en financiële verslaglegging.

boek demo
Automate your workflows

Eenvoudigere, snellere en betere accounting

Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde manier werkt. Standaardiseer en automatiseer de controles, stappen en handelingen voor het voorbereiden en controleren van werkdocumenten, jaarverslagen en meer.

Eén manier van werken voor het hele bedrijf

Spreek af hoe je als bedrijf wilt werken en volg de best-practices van de sector. Gebruik vervolgens Silverfin om de workflows te automatiseren, zodat alle teams op dezelfde manier werken. Zo verminder je fouten, risico’s en tijdverlies door het corrigeren van fouten.

Eén manier van werken voor het hele bedrijf

Gegevens realtime en automatisch beschikbaar

Geen afzonderlijke gegevensopslag meer – nooit meer data van het ene naar het andere systeem overzetten. Silverfin gebruikt realtime klantgegevens van boekhoudkundige en financiële systemen en vult daarmee de workflow-templates. Alle gegevens zijn op één plek opgeslagen en dynamisch voor alle workflows beschikbaar. Zo werk je gegarandeerd altijd met de juiste gegevens.

Gebruik onze templates om je eigen templates te ontwikkelen

Gebruik onze best-practice templates of pas ze aan jouw specifieke eisen en wensen aan. Met onze makkelijke template-ontwikkeltaal creëer je ook snel je eigen templates om aanvullende workflows te automatiseren.

Monitoring voortgang klantwerkzaamheden

Manage resources en dienstverlening door monitoring van de werkzaamheden. Bekijk de actuele status van klantdossiers, openstaande taken en overlegpunten. Er is zelfs een portfolio- of bedrijfsbreed overzicht beschikbaar van alle workflows om zo te controleren of het serviceniveau ergens onder druk staat.

Gezamenlijk op één platform klantdocumenten opstellen en beoordelen

Altijd en overal samenwerken. Eén platform om het dossier aan te maken en dan vragen, notities of taken met het team of de klant te bespreken. Iedereen kan documenten inzien en heeft realtime inzicht in het controlespoor en de versiehistorie. Zo verlies je nooit context en kennis, zelfs als medewerkers wisselen.

Scroll to Top

STAY HERE