Ondernemers kloppen bij RS Finance allang niet meer aan voor enkel de boekhouding, de btw-aangifte en de jaarrekening: tegenwoordig willen ze vooral inzicht in hun bedrijfsvoering. “Klanten willen graag dat je veel frequenter en actiever rapportages opstelt, waardoor ze altijd op de hoogte zijn van hoe hun onderneming er op dat moment voorstaat”, zegt relatiebeheerder Tessa Cats.

“We gaan het gesprek aan met onze klanten op basis van de cijfers die we maandelijks leveren. Die zijn vaak ook het aanknopingspunt voor de adviezen”, stelt managing partner Arjan Schipperus.

Focus shift: van structuur naar advies

En op dat vlak heeft RS Finance al een lange weg afgelegd: daar waar de nadruk eerst lag op het structureren van data, zoekt het kantoor nu vooral manieren om hun klanten aan de hand van die data op het juiste moment zinvolle adviezen te bieden.

Silverfin speelt daarin een belangrijke rol. Tijdens de zoektocht naar een geschikt werkprogramma viel het dan ook meteen op door een duidelijke visie op de ontwikkeling van het vakgebied. Bovendien biedt Silverfin een open platform waarop je kan verder bouwen. Bij RS Finance kijkt men dan ook uit naar verdere ontwikkelingen in data-analyse en automatisering.

Vlot en overzichtelijk samenwerken

Voor de medewerkers van RS Finance die er dagelijks mee werken, is de overzichtelijke lay-out een enorme plus. De tool laat zien welke taken al zijn voltooid, en laat toe het werk tussen collega’s beter af te stemmen. “Silverfin zorgt ervoor dat we als team veel dichter met elkaar verbonden zijn”, geeft teamlead Thijs Sauër aan.

“De kwaliteit van ons werk en onze dossiers is erop vooruitgegaan, we werken efficiënter, en we zijn beter in staat om onze beloften aan de klant na te komen”, beaamt Schipperus.

Het hele RS Finance-team is het er dan ook over eens dat Silverfin een meerwaarde is voor elke accountancykantoor. “We merken dat de advisering en het contact met de klanten veel beter verlopen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.”