boek demo
login
boek demo

Silverfin & Gegevensbescherming

Last update: 6 December 2021

OVER DEZE PAGINA

Silverfin respecteert uw privacy en wij streven er altijd naar om te handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zoals (niet-limitatief): (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR“); (ii) de Data Protection Act 2018 van het Verenigd Koninkrijk(UK) (“UK GDPR“); (iii) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018; (iv) de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, met inbegrip van toekomstige wijzigingen en herzieningen daarvan; en/of (v) (toekomstige) nationale wetgeving met betrekking tot de implementatie van de GDPR (samen: “Privacywetgeving“).

Deze pagina heeft als doel uit te leggen hoe Silverfin omgaat met dergelijke persoonlijke informatie in het licht van de Privacywetgeving.

OVERZICHT

Voor meer informatie over hoe Silverfin persoonsgegevens verwerkt.

SILVERFIN’S ROL

Silverfin als verwerkingsverantwoordelijke

Als gevolg van, bijvoorbeeld, uw commerciële relatie of recent contact met Silverfin of als gevolg van een bezoek aan of actie op onze “Website“, kunnen wij persoonsgegevens over u of, indien u een bedrijf bent, uw werknemers | vertegenwoordigers, verzamelen, opslaan en anderszins verwerken, als verwerkingsverantwoordelijke.

Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met onze “Privacyverklaring“.

U kunt onze Privacyverklaring hier raadplegen.
Silverfin als verwerker

Indien Silverfin persoonsgegevens verwerkt namens een klant bij de uitvoering van haar verplichtingen onder de SaaS-overeenkomst (“Overeenkomst“) – in het bijzonder met betrekking tot gegevens die zijn geüpload of anderszins zijn ingevoerd op het Silverfin platform (Zie in dit verband paragraaf 7.3 van de Gebruiksvoorwaarden) – wordt de klant beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en Silverfin als de verwerker (of de sub-verwerker indien de klant wordt beschouwd als de verwerker).

De verwerkingsverantwoordelijke dient zich ervan te vergewissen dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van de Privacywetgeving alvorens persoonsgegevens aan Silverfin door te geven voor verwerking of alvorens deze te uploaden op het Silverfin platform.

Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met onze “Verwerkersovereenkomst”, die integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst. Door ondertekening van de Overeenkomst heeft de klant verklaard kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met de voorwaarden van de Overeenkomst, zal deze Verwerkersovereenkomst prevaleren op de voorwaarden van de Overeenkomst wat betreft dergelijke tegenstrijdigheid of inconsistentie.

U kunt onze Verwerkersovereenkomst hier raadplegen.

COOKIES

De Website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gedownload op “eindapparatuur” (bijv. uw computer of smartphone) wanneer de gebruiker een website bezoekt. Het stelt de website in staat het apparaat van de gebruiker te herkennen en informatie op te slaan over de voorkeuren of eerdere acties van de gebruiker.

Voor meer informatie over hoe Silverfin cookies gebruikt en hoe u cookies verder kunt beheren en in-/uitschakelen, verwijzen wij naar onze “Cookieverklaring“.

U kunt onze Cookieverklaring hier raadplegen.

Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, wordt u via onze cookiebanner gevraagd om uw cookievoorkeuren in te stellen (met betrekking tot niet strikt noodzakelijke cookies). U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen door naar onze “cookie banner” te gaan.

U kunt toegang krijgen tot onze cookievoorkeursbanner door op het cookiebannerpictogram in de linkerbenedenhoek van uw browser te klikken.

BEVEILIGING

Silverfin is ISO 27001 gecertificeerd, wat een uitstekend kader vormt voor de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens.

In overeenstemming met de Privacywetgeving hebben wij ook organisatorische & technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor een overzicht van de genomen maatregelen verwijzen wij naar onze “Beveiligingsverklaring”.

U kunt onze Beveiligingsverklaring hier raadplegen.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

De Privacywetgeving (bijv. (UK) GDPR) geeft u bepaalde rechten over uw persoonsgegevens ten opzichte van Silverfin (in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke).

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene, gelieve onze Privacyverklaring te lezen. U kunt onze Privacyverklaring hier raadplegen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder aangegeven, en door gebruik te maken van het “Formulier rechten als betrokkene”.

U kunt het Formulier voor de rechten als betrokkene hier downloaden.

COMMUNICATIE

U kunt zich inschrijven op een of meer Silverfin communicaties om op de hoogte te blijven van wijzigingen die wij aanbrengen aan het Silverfin platform, relevante tips & tricks te ontvangen, op de hoogte te blijven van toekomstige Silverfin evenementen etc.

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor dergelijke Silverfin communicaties, gelieve onze Privacyverklaring te lezen. U kunt onze Privacyverklaring hier raadplegen.
U kunt altijd uw communicatievoorkeuren selecteren of wijzigen via ons “Communicatievoorkeurencentrum“. Bovendien, als u geen direct marketing communicatie van Silverfin wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een dergelijk doel onder de Privacywetgeving via dit centrum (“Ja, ik maak bezwaar…”).

Klik op uw unieke link naar het Communicatievoorkeurencentrum in de voettekst van elke communicatie van Silverfin.

SUB-VERWERKERS

Wanneer Silverfin optreedt als verwerker, kan zij bepaalde sub-verwerkers inschakelen om haar bij te staan bij het verlenen van de diensten zoals beschreven in de Overeenkomst en binnen de reikwijdte van de Verwerkersovereenkomst. Dienovereenkomstig kunnen deze sub-verwerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens die op het Silverfin platform zijn geüpload of anderszins aan Silverfin zijn verstrekt.

Silverfin zorgt ervoor dat de nodige contracten of soortgelijke juridische waarborgen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat deze sub-verwerkers uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Privacywetgeving en de Verwerkersovereenkomst.

Het gebruik van sub-verwerkers wordt geregeld door onze Verwerkersovereenkomst. U vindt een overzicht van onze sub-verwerkers in Bijlage III van de Verwerkersovereenkomst.

U kunt onze Verwerkersovereenkomst hier raadplegen.

KLACHTEN?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins behandelen of beveiligen? Het spijt ons dat te horen, en wij zijn bereid alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen. Neemt u alstublieft contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) of de gegevensbeschermingsautoriteit van (i) uw woonplaats of (ii) werkplaats indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving. U kunt een e-mail sturen naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verstrekt (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact).

CONTACT | VERDERE VRAGEN

Indien u verdere vragen heeft over hoe Silverfin omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met legal@silverfin.com.
Scroll naar boven