boek demo
login
boek demo

AI Mapping

Map automatisch geïmporteerde boekhoudkundige data naar een gestandaardiseerd rekeningstelsel voor al je klanten

boek demo
AI Mapping

Een gestandaardiseerd rekeningstelsel

Als je de vruchten wil plukken van geautomatiseerde rapporteringen en workflows, heb je gestandaardiseerde data nodig. De AI Mapping mapt automatisch geïmporteerde boekhoudkundige data naar een gestandaardiseerd rekeningenstelsel voor al je klanten. Dit brengt volgende voordelen met zich mee:

"Wij hebben een gefaseerde uitrol gedaan waarbij we ons eerst gefocust hebben op AI Mapping."

Jeroen Vanhoutte, gecertificeerde accountant bij VGD Accountants.

Standaardiseer

Goede data vormt de basis voor succesvolle automatisering. Accountingwerkzaamheden zoals de jaarafsluiting, het opstellen van de jaarrekening en managementrapportages hebben allemaal de juiste gegevens nodig.

In werkelijkheid blijkt echter vaak dat de beschikbare gegevens niet goed genoeg zijn om ten volle efficiënt te kunnen werken. Vanwege verschillende redenen (veranderende wetgeving, overstappen naar andere boekhoudsoftware, fusies en overnames) zijn de gegevens over de klantendossiers heen inconsistent.

Standardisation

Wat zal mapping je opleveren?

  • Uniforme klantengegevens beschikbaar

  • Verbeterde nauwkeurigheid en tijdsbesparing

  • Meer waardevolle rapportage

  • Mogelijkheid om inzichten uit verschillende dossiers te verkrijgen

Aanbevolen artikels

Silverfin Assistant

Ontdekken hoe AI Mapping jouw kantoor vooruit kan helpen?

Scroll naar boven