Liberoo, het vroegere Groep Anthonissen, verenigt 18 accountancy kantoren en 170 medewerkers. Ze geven elke dag het beste van zichzelf voor kleine ondernemingen: bedrijven die 1 tot 5 VTE’s tewerkstellen. ‘Een bewuste keuze’, aldus CEO Bert De Bie, ‘die ingebakken zit in ons DNA.’ Dankzij de oplossingen van Silverfin kunnen Bert en co hun werkzaamheden gestroomlijnd en efficiënt laten verlopen. Een hoog goed, nu de instroom van vers boekhoudbloed moeizaam verloopt en de hele sector creatief moet omgaan met de schaarste aan arbeidskrachten.

‘Wanneer zijn wij beginnen werken met de software van Silverfin?’ opent Bert. ‘Ik moet even in mijn geheugen graven, want daarvoor moeten we een heel eind terug in de tijd. Nog in de tijd van Groep Anthonissen botsten we op de beperkingen van Excel, nochtans een fantastisch programma. Maar er slopen te makkelijk fouten in. Dat hebben we destijds ondervangen door de templates en processen van Silverfin in te voeren. Daardoor konden we in grote mate afscheid nemen van Excel. Idem voor de rapporteringen. Die deden wij van oudsher in Word, maar ook daar was de nood aan een grotere uniformiteit groot.’

Uniformiteit

De nood aan uniformiteit was een belangrijke drijfveer om te kijken naar Silverfin. ‘We wilden de workflow en processen van onze kantoren op elkaar afstemmen en bundelen. In de eerste plaats om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen’, vertelt Bert. ‘Als mensen ziek vallen, verlof nemen of vertrekken, is het wel zo handig dat we er binnen de groep dezelfde consistente manier van werken op nahouden. Het laat toe dat collega’s veel makkelijker dossiers van elkaar kunnen overnemen, wanneer de nood zich aandient. Je moet weten dat we vooral kleine ondernemingen bedienen. Het gaat, met andere woorden, over heel veel kleinere dossiers. We moeten ervoor zorgen dat onze mensen onderling zonder problemen kunnen schakelen en dat vraagt om uniformiteit.’

Bert De Bie Liberoo

Knipperlichtfunctie

‘Intussen gebruiken we ook geruime tijd de modules voor de vennootschapsbelasting en de jaarrekening’, vervolgt Bert. ‘AI hebben we nog niet aan boord gehaald, al zijn we intern wel aan het bekijken of we niet ook die stap moeten zetten. Ik heb de mogelijkheden gezien en de meerwaarde is onmiskenbaar. Ik denk dat wij nu vooral de kostenbatenanalyse moeten maken. Het is in ieder geval zo dat AI bijzonder ondersteunend kan werken. Bovendien heeft artificiële intelligentie een belangrijke knipperlichtfunctie. Ze zal veel sneller fouten detecteren. We moeten eerlijk zijn: er zijn weinig tools waar accountants zó enthousiast over zijn.’
‘Of het gebruik van efficiënte software ook meer ruimte laat voor persoonlijk contact? Natuurlijk wel. We voelen ook dat mensen weer meer nood hebben aan face to face overleg, nadat tijdens de coronaperiode alles online moest verlopen.’

Kennisdeling

Liberoo wil ook de komende jaren blijven groeien, zij het niet zozeer in type klanten, dan wel in aantal kantoren. ‘We blijven focussen op ondernemingen met 1 tot 5 voltijdse equivalenten. Eerder dan een kantoor te laten groeien, zullen we het net opsplitsen om nog meer de lokale kaart te trekken, nog dichter bij de klant te komen. Net daarom is uniformiteit en automatisering zo belangrijk. Kantoren die ons vervoegen, werken niet altijd met Silverfin. Dat wij dat wél doen, is voor hen vaak een extra argument om onder de vlag van liberoo te gaan varen. En… het eerste wat we dan doen, is inderdaad Silverfin implementeren. We hebben overigens een interne groep van key users. Per kantoor is één iemand ‘specialist’ en aanspreekpunt. Hij of zij overlegt met de andere key users tijdens online momenten en twee keer per jaar ook live. Als iemand vragen heeft, zullen we dus eerst die interne know how aanspreken. Pas als daar geen oplossing uitkomt, schakelen we het supportteam van Silverfin in. De feedback die we krijgen, wordt vervolgens intern neergelegd bij de key users. Zo doen we doorlopend aan kennisdeling. En dat werkt.’

Dit artikel is overgenomen van Accountancy Vandaag.