Als er één accountancyspeler is die het afgelopen decennium vol heeft ingezet op groei en verruiming, dan wel Moore Belgium. Meer dan 40 overnames in 3 jaar speelden daarbij een cruciale rol en al helemaal sinds 2020, ofwel het jaar waarin de investeringsmaatschappij Waterland in het kapitaal van Moore Belgium is gestapt. Wij spraken met Managing Partner Accountancy Walter Deprins en Tine Deklerck, Partner bij Moore Belgium en tevens één van de drijvende krachten achter de integratie en implementatie van nieuwe kantoren.

Dat die integratie en implementatie in belangrijke mate een digitaal en automatiseringsverhaal is, hoeft in deze tijd niet te verbazen. A rato van gemiddeld tien overnames per jaar is onder andere de rol van Tine – die zich ook intensief bezighoudt met compliance – dus geen overbodige luxe. Zeer integendeel.

Tine kwam aan boord na een fusie met het Knokse Flamand & Partners. Hierdoor werd ze partner bij Moore. Het bewijst dat je bij Moore ook vanuit een overname of fusie volgende stappen kan zetten in je carrière. “Dat klopt”, zegt Managing Partner Accountancy Walter Deprins, “wie goesting heeft, krijgt alle kansen. Tegelijk is er niets mis met medewerkers die liever op kantoorniveau blijven werken en daar het beste van zichzelf geven, laat dat duidelijk zijn.”

Familiaal karakter

Moore Belgium is in oorsprong – vintage 1967 – een familieverhaal van de broers Frans en Marcel Verschelden. Later vervoegden ook Peter en Bart, de zonen van Marcel, de rangen. Ondanks de schaalgrootte van Moore vandaag én de instap van Waterland drie jaar geleden, blijft de spirit van het familiebedrijf van weleer in positieve zin sterk aanwezig.

“Kijk maar naar de acquisities die we doen”, zegt kopman Walter. “Wij nemen bedrijven over die een familiaal karakter hebben, met de daarbij horende no nonsens mentaliteit. We hechten veel belang aan nabijheid, aan dicht bij huis en dicht bij de klant. Dat is helemaal in de geest van dat familiaal karakter, ook al telt Moore ondertussen meer dan 1.500 medewerkers.”

Verbreding

Intussen is Moore Belgium veel meer dan een accountancy partner.  Het kiest er bewust voor ‘the company’s companion’ te zijn, een baken, dat klanten bijstaat met een bijzonder uitgebreide praktische en adviserende dienstverlening. Daarom wordt bij fusies en overnames niet alleen gekeken naar accountancy kantoren, maar ook naar andere relevante spelers. 

Drie niveaus aan voordelen

“Wat de voordelen zijn voor kantoren die willen toetreden tot ons netwerk? Ik zie daar een meerwaarde op drie niveaus”, aldus Walter. “We weten allemaal dat er een schaarste is op de arbeidsmarkt. Dat maakt het zeker voor kleinere kantoren niet makkelijk om nieuwe krachten aan te werven. Ook wij moeten daar inspanningen voor leveren hoor, maar we staan door onze schaalgrootte toch aanzienlijk sterker. Bovendien organiseren we geregeld een young graduates programma, waarbij tientallen jonge mensen instromen, een opleiding krijgen en vervolgens kunnen doorschuiven naar één van onze kantoren. Ten tweede is er het verhaal van de digitalisering. Vaak zijn kantoren al met dat proces gestart, maar hebben ze niet tot het einde ‘doorgeprikt’.  Daar kunnen wij echt wel een verschil maken, mede door de introductie van Silverfin. Ten derde zetten we ook in op wat je een interne academie kan noemen, waarin we onze mensen up to date houden over de wetgeving, veranderende deadlines en meer. En dan is er natuurlijk nog een ontzorging in de vorm van algemene diensten op het vlak van HR, finance, housing en security.”

Niet bruuskeren

Hoe zo’n acquisitie er heel concreet aan toegaat, willen we graag horen. “Alles start met een dialoog met het kantoor dat wil toetreden tot Moore”, vertelt Tine. “We hebben intussen een heus integratieteam, dat eerst in kaart brengt wat er al is en vervolgens kijkt hoe een en ander kan afgestemd worden op de Moore-aanpak. 

In een tweede fase wordt een plan opgesteld. We bekijken wanneer een integratie het best kan doorgevoerd worden en vertrekken daarbij vanuit de realiteit en de piekmomenten bij het kantoor zelf. We gaan dat momentum dus niet zelf dwingend doorduwen. Wie ons wil vervoegen, moet natuurlijk wel de kansen zien en daar zelf ook de schouders willen onder zetten. Sowieso willen we tot een integratie komen, maar we willen dat niet op bruuskerende wijze opleggen.”

AI brengt kwaliteitsgarantie

In die overnamegolf ging Moore ook in gesprek met softwarehuizen, zoals Silverfin. “Silverfin speelt inderdaad een belangrijke rol, niet zozeer voor de dagdagelijkse periodieke verwerking van de data, maar in alles wat daarna komt: rapportering, bespreking met de klant en opvolging”, aldus Tine. 

“Ze hebben ook een tool ontwikkeld om de fusie tussen verschillende Silverfinomgevingen – die van de kantoren en het onze – zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ze hebben ons altijd actief ondersteund in de groeiplannen. We proberen nieuwigheden ook zoveel mogelijk te benutten en te implementeren. Zo hebben we van meet af aan ook de AI-assistent omarmd. Voor ervaren rotten levert die extra checks, jonge collega’s met beperkte ervaring leren er dingen door in vraag stellen. Het is hoe dan ook een extra controle en dus een kwaliteitsgarantie.”

Nieuwe revolutie

Er valt niet naast het parcours te kijken dat Moore Belgium de voorbije jaren gereden heeft. Wat zegt dat over de kómende jaren? “Voor mij zijn er twee duidelijke ambities”, zegt Walter. “We moeten mogelijke opportuniteiten in de markt blijven bekijken, niet alleen vanuit een buy-strategie, maar ook vanuit een build-strategie, een groei in bepaalde regio’s en industrieën, maar ook op het vlak van dienstverlening. Daarnaast staan we, denk ik, nog maar aan het begin van de mogelijkheden van digitalisering en automatisering.” 

“Ik vergelijk het graag met de start van het internet in de jaren ’90. Daar keek je naar als een interessante evolutie, maar wie kon op dat moment vermoeden welk een revolutie het zou veroorzaken. De wereld is van analoog en fysiek naar digitaal en online geëvolueerd. Op alle mogelijke terreinen. Artificiële intelligentie is zonder enige twijfel ook zo’n game changer, een nieuwe revolutie. Er liggen boeiende tijden voor ons, zoveel is zeker.”

Wil je graag meer informatie hoe Silverfin jou kan ondersteunen bij het integreren van meerdere Silverfinomgevingen? Contacteer dan zeker jouw Account Manager!

Dit artikel is overgenomen van Accountancy Vandaag.