Nog voor de eerste lockdown in de eerste helft van 2020 was digitaal werken al goed ingeburgerd bij BDO. Vanuit technisch standpunt was thuiswerken dus nooit een probleem. Bart Anthonissen draait al 18 jaar mee in het bedrijf en is ondertussen verantwoordelijke voor de verspreiding en toepassing van complianceprocessen. Sinds een aantal jaren is hij ook partner binnen BDO. Hij vertelt ons hoe hun werkwijze tot stand is gekomen en welke voordelen eraan verbonden zijn.

“Faster, better, stronger”

In de loop van zijn carrière in accounting heeft Bart het landschap en de verwachtingen van klanten danig zien veranderen. “De klant van nu wil zijn cijfers veel sneller kunnen raadplegen. We moeten dus veel proactiever en meer op maat werken dan vroeger”, vertelt hij. “Bovendien zijn klanten nu ook veel beter op de hoogte van boekhouding en fiscaliteit. De gesprekken die we met hen voeren zijn dus uitdagend en leerrijk.” Door digitaal te werken kan het BDO-team hierin een grote flexibiliteit aan de dag leggen.

De overstap naar digitaal kwam er een paar jaar geleden al. Het bedrijf zocht toen naar een tool waarmee het de kwaliteit van het werk kon monitoren. Bovendien moest de tool interactie met de data mogelijk maken en moest het mogelijk zijn om de complianceprocessen te verbeteren. “Silverfin was op dat moment de enige partner die een brede oplossing voor compliancewerk kon bieden”, herinnert Bart zich. “En dat is nu nog steeds zo.” Bovendien scoorde Silverfin ook goede punten als partner. “De samenwerking was van in het begin heel open en betrokken”, zegt hij. “Ook dat is voor ons heel belangrijk, want wij zoeken echt naar partnerships.”

Eenvoud dankzij eenduidigheid

Op vandaag staat Silverfin tijdens een doorsnee werkdag permanent open op de computers van alle medewerkers. “We willen dat iedereen Silverfin gebruikt voor alle post-accounting”, vertelt Bart. Het is de centrale hub waarin de data binnenkomen. Daarnaast is het ook de centrale plaats voor compliance en advies. De andere accountingtools die in het kantoor gebruikt worden, zijn aan Silverfin gekoppeld. “Maar vaak is het gemakkelijker om de data in Silverfin te raadplegen dan in de gekoppelde tools”, meent Bart.

Naast de werkdossiers gebruikt BDO ook de modules Jaarrekeningen en Vennootschapsbelasting. De voordelen van die all-in werkwijze zijn legio: “Je moet de data maar 1 keer intypen. Dankzij de uniforme manier van werken en de standaardisatie, wordt het werken bovendien makkelijker”, somt Bart op. Hij vindt de combinatie van de 3 modules dan ook een absolute aanrader. “Door met één tool te werken is het voor iedereen duidelijker wat er verwacht wordt en waar”, vindt hij. “Bovendien is het voor medewerkers op die manier makkelijker om de technologie te omarmen.” Om na te gaan of deze werkwijze ook het gewenste effect heeft bij de medewerkers, hield BDO eind 2020 een interne enquête. Centrale vraag was hoe Silverfin bijdraagt aan een aangename werkdag. Daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de werkefficiëntie en het algemene welzijn van de medewerkers. Dit waren de key takeaways van de enquête:

Silverfin is voor BDO niet alleen een kwestie van efficiëntie. Ook in het contact met klanten biedt het systeem duidelijke voordelen. “De tool leent zich uitstekend om je scherm te delen en samen met de klant rapporten te overlopen”, vertelt Bart. “Doordat iedereen altijd hetzelfde document voor zich heeft, zijn er geen misverstanden of discussies meer over waar in het rapport we precies zijn gebleven. Het laat ook toe om interactiever te presenteren, wat door de klanten erg gesmaakt wordt.”

Haast je langzaam

Bart kan andere kantoren dan ook alleen maar aanraden om zelf ook de sprong te wagen. Toch waarschuwt hij voor overhaast werk. “Zorg dat je eerst je doelen scherp stelt zodat je het gebruik en de inrichting van Silverfin kan afstemmen op je interne processen”, raadt hij aan. “Overdonder bovendien je mensen niet door alles ineens te willen implementeren”, gaat hij verder. “Stap voor stap is altijd de beste strategie.” Dus denk je ook na over de omschakeling naar digitaal? Haast je dan. Maar doe het langzaam. Wij helpen je graag op weg.