Accountancykantoor 216 is in 2015 ontstaan uit de overname van de MKB-portefeuille van KPMG. Met die achtergrondkennis hoeft het niet te verbazen dat de focus van het kantoor op de MKB-markt ligt. Door dicht bij zijn klanten te staan, wil 216 zich onderscheiden binnen de Nederlandse accountancysector.

Een goed gesprek als basis

“Klanten hebben steeds meer behoefte aan inzicht in actuele cijfers”, zegt CEO Richard Smid. “We leveren natuurlijk ook jaarrekeningen op, maar onze dienstverlening is er veel meer op gericht om door het jaar heen met de klant in gesprek te gaan. We bekijken dan hun financiële situatie, en hoe we hen kunnen helpen om hun bedrijf te laten groeien.”

Om succesvol te kunnen innoveren zette 216 sterk in op een goede begeleiding van de medewerkers. De samenwerking met de Customer Success Manager van Silverfin speelde daarin een cruciale rol en hielp om de angst voor verandering snel te overwinnen.

Intussen speelt Silverfin een heel centrale rol in de werking en de IT-stack van 216. Het is de datahub waar de administratieve gegevens van klanten in een gestandaardiseerd formaat worden verzameld. Binnen Silverfin wordt de kwaliteit van die gegevens dan verbeterd, waarna ze gebruikt kunnen worden door vervolgtoepassingen.

Snel advies dankzij data

“Dankzij de gestandaardiseerde data die we uit Silverfin ontvangen, kunnen we nu veel sneller advies geven. Door triggers in de applicatie merken we sneller dingen op bij een klant”, legt Adviseur Innovatie Martin de Bie uit.

Traditioneel is in de accountancy de jaarrekening nog steeds het eindproduct. Silverfin biedt echter nog veel meer mogelijkheden, en dat is voor veel accountancykantoren nieuw. Als referentiekantoor laat 216 dan ook graag zien wat er allemaal mogelijk is met Silverfin. “En mensen raken steeds meer geïnteresseerd in wat 216 met Silverfin doet, het werpt dus zijn vruchten af”, besluit Richard Smid.