Voor ondernemers en zaakvoerders van bedrijven ziet geen enkele dag er ooit hetzelfde uit. Dag in dag uit worden zij getriggerd en uitgedaagd door complexe vraagstukken waar hun bedrijf voor staat, schommelingen in het economische klimaat en wijzigingen in de bestaande regelgeving. Bij Bofidi is men zich daar maar al te goed van bewust. Het accountancykantoor wil ondernemers en bedrijven dan ook zo goed mogelijk ondersteunen om al deze uitdagingen zo optimaal mogelijk aan te pakken.  Met kantoren in Gent, Brussel, Antwerpen, Brabant en in de Kempen wil Bofidi de gamechanger zijn waar bedrijven te allen tijde kunnen op vertrouwen.

“We willen ondernemers helpen groeien in een complex en uitdagend economisch klimaat en proberen dat te doen door ondernemen eenvoudig, aantrekkelijk en uitdagend te maken,” vertelt Johan Peeters, CEO van Bofidi.

Om die missie waar te kunnen maken, trokken ze voluit de kaart van de digitalisering. Ze kozen ervoor om met Silverfin te werken omdat het een zeer volledig pakket is met een nieuwe rapportering en verslaggeving en met een goede onderbouwing van de dossiers. Dankzij Silverfin kunnen ze ook gestructureerder en efficiënter werken. Zo is Bofidi bijvoorbeeld voor de verwerking van klantendossiers niet meer gebonden aan een bepaald kantoor en zelfs niet aan een bepaalde medewerker. Alles kan persoons- en plaatsonafhankelijk worden afgewerkt. Bovendien kunnen ze de output altijd op dezelfde manier afleveren, met welk boekhoudpakket er ook gewerkt wordt.

In de ogen van de medewerkers van Bofidi biedt Silverfin in essentie drie grote voordelen. “Het grote voordeel van Silverfin is dat je alle gegevens van een specifieke klant op één plek terug kan vinden,” vindt Kira Lataire, manager accountancy. “Je kan fouten ook makkelijker vermijden en zo tijdwinst realiseren,” vult adviseur Ward De Vliegher aan.

Deze drie voordelen vormen de basissterkte van Silverfin, maar misschien nog belangrijker dan die drie pijlers zijn de bijkomende voordelen die eruit voortvloeien. Dankzij de tijdsbesparing die Silverfin oplevert, hebben de adviseurs bij Bofidi immers meer tijd beschikbaar voor het tweede luik in hun dienstverlening: advies op maat.

Werken in realtime, niets dan voordelen

Kira Lataire is daarnaast ook helemaal gewonnen voor het werken in realtime. “Het is handig om samen te werken met collega’s en direct te kunnen inspelen op openstaande kwesties,” zegt ze hierover. Voor klanten vindt ze het dan weer handig dat ze kunnen inloggen op Silverfin en daar direct hun volledige financiële data in realtime kunnen raadplegen.

Aan andere kantoren die de overstap willen maken naar digitaal raadt Bofidi aan om niet halsoverkop te werk te gaan. “Ga stap voor stap,” benadrukt Johan Peeters, “en stel je klanten en medewerkers centraal. De technologie is er als ondersteuning voor hen.” “Denk goed na over hoe je het pakket wilt gebruiken en betrek je medewerkers en klanten in het proces,” beaamt Ward De Vliegher.

Een goed draagvlak creëren en een doordachte implementatie zijn dus van cruciaal belang voor het welslagen van het project. Maar wanneer de omschakeling eenmaal gemaakt is, kan je als kantoor volop de vruchten plukken van deze nieuwe manier van werken. Want, zo besluit Ward, “het pakket biedt heel veel mogelijkheden voor vaak voorkomende problemen.”